В Ловчанска епархия ще се отслужват молебени за дъжд

от Предание БГ

Боголюбиви отци,

Скъпи в Господа братя и сестри!

Взехме решение, предвид продължителното засушаване на територията на нашата страна, на 16.02.2020 г. - Неделя 17 след Неделя подир Въздвижение ­ на Блудния син, в църквите и манастирите в Богохранимата ни Ловчанска епархия след светата Божествена Литургия да се отслужат молебени за дъжд.

„Молебенът за дъжд е израз на крепка вяра в Божието милосърдие, на несъмнена надежда, че ще получим онова, за което се молим, и на живо съзнание за нашата лична и обща виновност пред Бога.“(Требник, издание на Св. Синод на БПЦ - БП, стр. 451).

Призоваваме всички свещенослужители в Ловчанска епархия, от днес нататък, когато служите св. Божествена Литургия, по указания начин в издадения с благословението на Св. Синод Служебник, където в главата „Молитви и прошения за различни потреби“, раздел „Във време на бездъждие“, по време на проскомидията, на великата ектения и на сугуба ектенията, да се отправят посочените молитви за дъжд. Също така да бъдат информирани християните във Вашата енория и медиите във Вашия регион за предстоящия молебен за дъжд.

Предвижда се на 16.02.2020 г. от 11:00 ч., в престолния за епархията град Ловеч молебенът за дъжд да бъде отслужен с единоцърквие в катедрален храм „Св.св. Кирил и Методий“, оглавен от Ловчанския митрополит Гавриил.

Божието благословение да бъде над Вас, Ваш молитствувател,

                                         ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТОще новини
  • Prev