Не лъжесвидетелствай - продължение с доказателства

от Пътят на отците

В канала „Дневен ред“ на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова на YouTube беше публикуван за един ден отговорът на адв. Стефка Спиридонова по повод клип, направен като извадка от епизод 14 „Изборът на патриарх“, в който богословът Дилян Николчев отново тиражира лъжи и клевети за Ловчанския митрополит Гавриил.

Журналистките изрично посочват, че към отговора на адв. Спиридонова липсвали доказателства за изложените от нея твърдения и в тази връзка към това допълнение на отговора представяме и обсъждаме следните доказателства:

$11.      Доказателство за отнетия БУЛСТАТ на БПЦ-БП е определение №5736/03.11.1999г. постановено по адм. дело № 5352/1998г. на ВАС  III отделение. В мотивите на определението е посочено, че предмет на обжалване от Софийска света Митрополия, представлявана от патриарх Максим и архимандрит Гавриил, е обявление № 19 на Национален статистически институт /НСИ/, публикувано в д.в. бр.93/98г., с което на основание чл.25 от Правилника за реда и начина на изграждане, поддържане, актуализиране и използване на единния държавен регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ в РБ е обявен за невалиден идентификационен код Ю121280738 на Софийска Митрополия. ЖАЛБАТА Е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ. /Приложение №1/

$12.      Косвено доказателство на твърдението ни, че се е наложило превеждането на парите на Софийска Света митрополия с цел спасяване на средствата на БПЦ-БП, част от която е и тази митрополия, е именно фактът, че тя е била лишена от БУЛСТАТ, а от друга страна е бил регистриран нов Софийски митрополит със заповед № РД-09-154 от 26.03.1997 г. Това се установява от писмо на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет от 03.11.1999 г., подписано от директора Любомир Младенов. /Приложение №2/

$13.      Парите, за които се коментира от доц. Николчев и арх. Никанор, не са преведени „по сметка на руската банка”, както лъже богословът Николчев, а съгласно сключен контракт на 04.04.1997г. те са преведени по сметка на Отдела по външно църковни отношения към Московската патриаршия, като в този контракт изрично е посочено, че преведените средства ще се използват само и единствено по пряко предназначение и съгласно нуждите на Софийска митрополия. Видно от съдържанието на контракта Софийска митрополия не е дарявала средства на „големия”, както се изразява във видеото арх. Никанор, защото всички тези средства, преведени по сметката на посочения отдел, са използвани единствено и само от Митрополията. Държим да се направи връзка между датата на сключване на контракта – 04.04.1997г., датата на отнемане на БУЛСТАТА на Софийска митрополия – 11.08.1998г., предшествана от регистрацията на разколниците – 26.03.1997г. Очевидна е ИСТИНАТА, че контрактът е сключен не за да се облагодетелства „големия” от „малкия”, а действително, за да се спаси БПЦ-БП в този труден за нея момент – тогава, когато регистрират разколниците и готвят нейната нелегитимност като юридическо лице с отнемането на БУЛСТАТА й. / Приложения №3 и 4 – контракта и писмо до митрополит Инокентий от Столична Община с изх. № ДК-95-00-40/27.03.1997г./

$14.      Ревизията на Софийска митрополия се извършва на основание заповед №268/06.06.2000г. и обхваща периода от 01.01.1996 г. до 30.06.2000 г. В т.3.3.2 от ревизионния акт се обсъжда сключения договор от 04.04.1997 г., като изрично се отбелязва в него, че преведената сума по договора ”се използва само по пряко разпореждане и съобразно изискванията на Софийска митрополия”. Отбелязва се още, че във връзка с този договор са преведени НЕ В „РУСКАТА БАНКА”, както твърди богословът, а в Българо-руска инвестиционна банка 1 100 000 щатски долара. В ревизионния акт не е отбелязано никакво нарушение във връзка с така извършените разпореждания с тези средства просто защото те са останали собственост на Софийска митрополия, доколкото само и единствено тя е имала възможност да се разпорежда с тях. Ревизията приключва със заключение без установени злоупотреби във връзка с коментираните в клеветите на богослова и арх. Никанор средства. Издевателствата над Църквата ни в периода на правителството на Иван Костов се доказват с писмо от 23.10.2000г. на Епархийския съвет на Софийска митрополия до Негово Светейшество Патриарх Максим. /Приложения № 5, 6, 7 и 8 – ревизионен акт, писмо на ДФК № 92-000038 от 29.09. 2000г., заключение към ревизионния акт и цитираното писмо от 23.10.2000г./

$15.      Важно е да се отбележи, че изпращането на ревизионния акт до Прокуратурата не означава установяване на извършени престъпления и по повод вече разпространявани клевети, че като бил изпратен на прокуратурата ревизионният акт, са били установени престъпления от ревизора, то във връзка с тези клевети от предходни години е изготвено писмо от Софийска митрополия до главния редактор на вестник „Труд”. /Приложение № 9, 10 и 11 – писмо до главния редактор на в.к. Труд , писмо изх. № 92-000041/18.10.2000г. на ДФК , решение № 7-9 от 15.11.2000г. на ВЦС при БПЦ-БП./

Надяваме се така представените доказателства да бъдат публикувани от журналистките Шикерова и Бенатова, тъй като те изрично подчертават, че отговорът на адв. Ст. Спиридонова не бил придружен от такива.

Считаме, че би било добра журналистическа практика преди излъчване на видеата в канала „ Дневен ред”, и не само в него, да се проверява верността на твърденията на интервюираните.

Надяваме се, че и Николчев, и арх. Никанор, след като се запознаят подробно с тези документи, ще престанат най-после да разпространяват неверни твърдения, каквито между впрочем бяха разпространени отново преди предходния патриаршески избор, когато Ловчанският митрополит Гавриил беше един от кандидатите за Патриаршеския престол. /Приложение 12 - мейл на Даниела Балабанова от 13.02.2013г. до Ловчанска епархия/

Представяме тези доказателства с надежда, че когато фактите говорят и боговете трябва да замълчат, а колко повече богословите!

07.06.2024г.   

адвокат Стефка Спиридонова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 • prilozenie_1_1
 • prilozenie_1_opredelenie_2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 • prilozenie_2_pismo_direkcia

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 • contract_1
 • contract_2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 • prilzoenie_4_psimo_Inokentii

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 • rev_akt_zaglavna
 • t_3.3.2
 • t_3.3.2_prodalzenie

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 • pismo_dfk_1
 • pismo_dfk_2
 • pismo_dfk_3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 • rev_zakljuchenie_1
 • rev_zakljuchenie_2

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 • pismo_23_10_2000_1
 • pismo_23_10_2000_2

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 • pismo_do_redaktor_trud

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 • pismo_dfk_18_10_2000

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

 • pismp_7-9_VCS

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

 • email_daniela