Открито обръщение на ректора на Киевската духовна академия архиепископ Билогородски Силвестър до украинската общественност

от Предание БГ

Открито обръщение на ректора на Киевската духовна академия архиепископ Билогородски Силвестър до украинската общественност

На 10 март 2023 г. Националният историко-културен резерват „Киево-Печерска лавра“ изпрати писмо до манастира на Киево-Печерската лавра, в което съобщава, че от 29 март 2023 г. сключеният през 2013 г. договор за наем ще бъде прекратен. Съответно администрацията на Резервата изисква да бъдат освободени всички помещения, ползвани от манастира по посочения договор.

Това решение на ръководството на Резервата предизвика разгорещен дебат както в църковната среда, така и в цялото украинско общество. Въпреки това, в повечето коментари, дадени днес от държавни служители, политици, народни депутати и учени, почти не се освещава проблемът за по-нататъшната съдба на Киевската духовна академия и семинария, която се намира на територията на Киево-Печерската лавра повече от тридесет години.

Днес Киевската духовна академия и семинария е основната образователна институция на Украинската православна църква.

През 20 век Киевските духовни училища вече бяха затваряни от съветските власти два пъти.

След честването на 1000-годишнината от покръстването на Киевската Рус през 1988 г., когато съветското правителство смекчи своята атеистична политика, помещенията на територията на Киево-Печерската лавра бяха частично прехвърлени за използване на църквата. Това направи възможно възстановяването на Киевската духовна семинария тук през 1989 г. През 1992 г. бе възродена и Киевската духовна академия. И така, ОТ 1989 г. КИЕВСКАТА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ СЕ НАМИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КИЕВО-ПЕЧЕРСКАТА ЛАВРА. В същото време трябва да се подчертае, че Киевската духовна академия е независима институция и функционира като висше богословско учебно заведение подчиняващо се директно на предстоятеля на Украинската православна църква.

Сградите, в които в момента се помещават класните стаи на Киевската духовна академия (сгради 63 и 64), бяха предоставени на Църквата в аварийно състояние. Киевската духовна академия за своя сметка извърши генерална реконструкция на тези сгради. Също така за сметка на Академията помещенията бяха обзаведени с всичко необходимо за учебния процес (училищни маси, дъски, библиотека, компютърен клас). Освен това за сметка на Академията бяха оборудвани две общежития (сгради 55 и 60). Също така през 2008 г. в Академията бе създаден Църковно-археологически музей, който съдържа много ценни експонати.

Към днешна дата повече от 250 студенти учат в Киевската духовна академия на ниво бакалавър, магистър и доктор. В Задочния отдел се обучават над 500 студенти. В Академията работят около 100 преподаватели и служители. В библиотеката на Академията се съхраняват няколко десетки хиляди екземпляра от книги от различни области на науката. Обучението, настаняването и храната в Академията са безплатни за студентите, които живеят в нея. В същото време Академията осигурява храна за студентите. Следователно Академията разполага с кухня, трапезария и складове за храна.

Ако Киевската духовна академия загуби правото да използва сградите и съоръженията на територията на Киево-Печерската лавра, това неминуемо ще доведе до прекратяване на учебния процес, тъй като няма къде да се преместим. Следователно една от водещите богословски образователни институции в Украйна, която има повече от 400-годишна история, може да престане да съществува.

Искам още веднъж да подчертая, че Киевската духовна академия съдържа всички тези сгради за своя сметка. Тези сгради не са свещени сгради. Исторически те са принадлежали към комплекса от сгради на гостоприемния двор на Лаврата (тук са били сервизни помещения и хотели за поклонници).

Решението на Резервата за прекратяване на договора за наем е мотивирано с констатирани нарушения при ползването на прехвърлените на манастира сгради. В същото време Киевската духовна академия не е получила никакви документи, които да показват дали такива нарушения са открити в сгради 63, 64, 55 и 60. Ако има такива нарушения, ние сме готови да ги отстраним в сътрудничество с Националния историко-културен резерват “Киев-Печерска лавра”, а в бъдеще сме готови да поемем отговорност за правилното използване на тези помещения и дори да я легализираме.

Професорите и преподавателите в Киевската духовна академия са патриоти на Украйна. След началото на руската военна агресия срещу Украйна, Киевската духовна академия редовно оказва помощ на нуждаещи се, бежанци и принудителни мигранти. Също така оказахме помощ на силите на Териториалната отбрана на Киев и Въоръжените сили на Украйна (храна, лекарства и др.). Днес роднини и близки на много от нашите ученици защитават Украйна в редиците на въоръжените сили на Украйна. Сред защитниците на Украйна на фронта има и възпитаници на Академията от минали години. По време на богослуженията духовенството на Академията постоянно отслужва молитви за Украйна и нейната Победа.

Днес учебният процес продължава в Киевската духовна академия и семинария. Студентите посещават занятия в класните стаи и живеят в общежития на територията на Лаврата. Академията дори успя частично да изпълни издателската програма, разработена преди началото на войната. През втората половина на 2022 г. и в началото на 2023 г. бяха публикувани периодични издания на Академията, учебни помагала и научни трудове на наши преподаватели. На 14 март 2023 г. Академията проведе традиционна годишна студентска научна конференция. Дори в сегашната тежка ситуация Академията продължава да живее. И така, Киевските духовни училища и след това остават в Лаврата и продължават обучението си.

Обръщайки се до широката общественост, споделям сърдечната си болка. Едно учебно заведение с древни и славни традиции може да загине пред очите ни.

Затова призовавам украинското правителство, украинското и международното общество и всички небезразлични хора да предотвратят гибелта на Киевската духовна академия.