от Предание БГ

Светата Четиридесетница е най-важният период от църковната година, в който християните се подготвят духовно и телесно да посрещнат достойно най-древния християнски празник Възкресение Христово - Пасха. Великден е центърът на всички празници на Църквата.

Прочети още
от Предание БГ

1. Човече, спомняй си всякога за смъртта и за изменчивостта на всички неща в света и ти никога не ще се прилепиш безумно към тукашните неща... Помни, че след смъртта има и друг живот, друго съществуване!...

2. Не забравяй страшното и трепетно заставане пред Христовия съд, дето цар и княз, войник и гражданин, бо­гат и беден - всички ще бъдат разследвани еднакво без­пристрастно... Нищо там няма да бъде оставено без ИЗпитване и наказание. В Царството небесно не ще влезе нищо скверно и нечисто (срв. Откр. 21:27).

Прочети още
от Предание БГ

В Закона е написано: изберете си градове, които да ви бъдат градове за убежище, където би могъл да забегне убиец, който без умисъл е убил човек;

В по-ново време, когато същото Слово на Отца, Който тогава бе говорил на Мойсей, дойде между нас, и ни даде същата заповед по следния начин: А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг.

Прочети още
от Предание БГ

Тропар на св. Иоан Предтеча, гл. 2

Паметта за тебе, праведния с похвали, Господен Предтеча,
е доволно свидетелство, че си се показал, наистина, изсред пророците най-почитания,
понеже си се сподобил да кръстиш в струите Проповядвания,
при това пострадал за истината, възрадван, си благовестил на намиращите се в ада Явилия се в плът, взел греховете на света и дарувал нам велика милост.

Прочети още
от Предание БГ
Чествувахме Рождество Христово както е редно, със звездата се движихме, с Вълхвите се поклонихме, с пастирите бяхме озарени, с ангелите славословихме със Симеона приехме обятия Родения, с престарялата Ана се изповядахме пред Бога.
Всичко това стана благодарение на Този. Който дойде между Своите като странник, за да прослави странника! Сега празнуваме друго Христово деяние, друго тайнство. Не мога да скрия духовното си удоволствие и добивам Вдъхновение да проповядвам като Йоана, макар и да не съм предтеча, обаче съм от пустинята. Христос се просвещава - да се озарим и ние с него! Христос се кръщава - да влезем и ние с Него и с Него да излезем! Иисус се кръщава -  много неща разкрива това тайнство.
Прочети още