О, Богомайко!

от Предание БГ

О, Богомайко! О, Всепета! О, Владичице! Дай всекиму, който Те призовава, да достигне при Теб във вечния ден и лице в лице да Ти се поклони.

Архимандрит Йоан (Крестянкин)