от Предание БГ

Ще дойде време, когато не гоненията, а парите и съблазните ще отвърнат хората от Бога и ще погинат много повече души, отколкото по време на откритото богоборчество. От една страна ще се издигат кръстове и златни куполи, а от друга ще настане царството на лъжата и злото.

Прочети още
от Предание БГ

Безсмислено е някой да рече, че има вяра в Бога, ако няма делата, съответстващи на тази вяра.

Прочети още
от Предание БГ

Любовта... Тя се дава като най-висок дар от Бога на тези хора, които са съхранили детско сърце.

Прочети още
от Предание БГ

Сигурен знак за загиването на душата е избягването на църковните служби.

Прочети още
от Предание БГ

Бог е милостив и прощава кой си признае. Четете Евангелието. Там всичко е казано.

Прочети още