Архимандрит Лазар (Абашидзе): Източните култове - 3 ч.

от Предание БГ

Дзен-будизъм

Дзен будизмът е много подобен на техниката на индийската йога, от която първоначално произхожда.Тук има същите пози, методика на дишане, повтаряне на свещено име в комбинация с други техники, особени и характерни само за дзен. Целта на тези прийоми е съвсем същата, като и в йога: да се изключи рационалното мислене и да се постигне състояние на спокойна безмълвна медитация, да проникнем в "центъра на собственото си същество", в "лишено от образи и звуци съзерцание" в "дълбокото и красиво царство на психическия живот", в "дълбоката вътрешна тишина". Усещанията, постигнати по този начин, донякъде напомнят на състоянието, предизвикано от наркотици.

В нашия болен век стана възможно и такова противоречиво явление като "християнски дзен". Неговите проповедници говорят за обновление на християнството, прибавят към своето учение наставленията на православните отци-подвижници , казват, че и те водят до състояние на "съзерцателно мълчание и покой", препоръчват на онези, които желаят, да повтарят Иисусовата молитва по време на дзен медитацията...

Колко много са заблудените хора в света днес, които искрено се смятат за пророци, добротворци, без да осъзнават, че са въвлечени в психическа и духовна гибел!

Дзен всъщност няма теологична основа, като се опира на "опита" и по този начин попада в същата заблуда като индуизма: "ако нещо действа и носи "мир и хармония"- то е вярно и добро!" Дзен се обръща до така характерната тънка гордост на онези, които вярват, че могат да се спасят сами и затова не се нуждаят от друг спасител освен от самите себе си.

 Напоследък се появяват нови дзен-будистки манастири, където изучават тази религия много сериозно и дълбоко. Обсъжданите "духовни" въпроси между младите дзен монаси са със сериозен и ерудиран характер, като изненадващо напомнят на дискусия между сериозни млади православни миряни и монаси, а техните възгледи изглеждат убедително искрени... Подобен дзен будизъм днес дава почти всичко, което един духовно търсещ млад човек може да пожелае в наше време - с изключение на Христос, истинският Бог и вечното спасение, което само Той може да даде.

Както вече споменахме, крайната цел на разпространението на източните култове в наши дни е да се създаде универсална религия. Очевидно дзен трябва да играе важна роля в това. Затова, нека да отправим предупреждение: религията на бъдещето няма да бъде просто култ или секта, а могъщо и дълбоко религиозно движение, което ще бъде абсолютно убедително за съзнанието и сърцето на съвременния човек. Могат да се дадат множество други примери от източните култове. Ежегодно старите култове се обновяват. Но това, което казахме е достатъчно, за да разберем, че кришнаизма, различните видове медитация, йога, различни "светски култове на самосъзнанието" и многото техните разновидности - всички тези движения и търсенето на "духовност" нямат нищо общо с християнското предание, а са продукт на източните езически религии и съвременния спиритизъм. Ето защо на православните християни категорично се забранява да влизат в съприкосновение с тях! Нарушаването на тази забрана е изключително вредно, тъй като такива "духовни преживявания" и тайнствени "прекрасни усещания", които дават тези различни медитации – това е навлизане в "космическите духовни сфери", където дълбоките аспекти на човешката личност влизат в контакт с истински духовни същества - демони, паднали духове, които винаги, подобно на рояк оси, се носят около човека и желаят неговото падение. "Посвещението" в опитността на духовния свят въвлича човек в нещо извън съзнателния контрол на неговата воля, вече е изключително трудно човек да се измъкне от мрежата на нежелани психически преживявания.

Това "ново религиозно съзнание" става враг на християнството и е много по-мощно и опасно от всички ереси от миналото. Първоначално "духовните" преживявания на източните култове изглеждат някак добри или "неутрални", но след това преподаващите ги правят закономерен преход към странни и страшни преживявания, които в крайна сметка придобиват несъмнено демоничен характер. Дори чисто физическата страна на такива психически учения като йога, са изпълнени с опасност, тъй като те предразполагат човек към умствени настроения и преживявания, които са първоначалната цел на йога упражненията, от които произхождат.

(следва)