Архимандрит Лазар (Абашидзе): Източните култове - 4 ч.

от Предание БГ

Към част 1

Към част 2

Към част 3

Източните бойни изкуства

Приблизително същото може да се каже и за такива широко разпространени източни дисциплини, като карате, кунгфу, джудо и т.н., където също под прикритието на спорта, се преподават упражнения за развитието на някои скрити възможности - физически и психически - всъщност се осъществява сериозна духовна обработка на личността на човека, което засяга самите дълбини на душата и сърцето му.

Разбира се и тук самият учащ се не разбира дълбокия смисъл на всички екзотични действия, думи, поза, викове, които съпътстват всички тези упражнения. Много от съвременните "християни" се възмущават, когато свещеникът започва да изисква от тях да се откажат от подобни занятия, те не виждат нищо нехристиянско в карате, кунг-фу, йога и т.н. "В края на краищата това е древна мъдрост, науката на древните за подобряването на нашите телесни и духовни възможности ..." Как да отговорим на подобни изявления? Ние, християните, познаваме само едно истинско учение за съвършенството, а също и учението за нашето паднало и разстроено естество, познаваме и най-подробното учение за всички страни на живота (вътрешни и външни). Това е Христовото учение, което винаги е изобилно и щедро е разпространявано и високо провъзгласено от нашата свята Църква.

На какво ни учат тези "спортни" занятия? Това е ясно за всички, стига да престанат да се самозаблуждават:да се убива или жестоко да се малтретира противника с голи ръце! Тук отново обикновено започват да спорят, като казват, че това е "изкуството на отбраната", че практикуващият карате или кунгфу няма да атакува първи друг човек и т.н. В същото време в упражненията се включват неща, които трябва да причинят "лек" ужас в един смирен християнин, възпитаван по заповедите на Евангелието и стремящ се да постигне кротост, незлобие, любов към враговете и да обръща и другата си страна: така, както обучаващият се в кунгфу се упражнява, например, да удари противника със светкавична скорост и с два пръста да прониже гърдите му, за да разкъса неговото сърце. При "съвършеното развитие на телесните способности" това става толкова бързо, че убитият пада мъртъв, без дори да разбере какво се е случило.

При това убиецът трябва предварително да се е съсредоточил върху тайнствения източник на енергия или сили “кими” (той се намира някъде в коремната област), който според учението на някои школи придава такава свръхчовешка сила на удара, че при нанасянето му преминава върху противника.

За произхода на този източник не се казва нищо. При удар каратистът надава страшен вик, който давал възможност да се концентрират тези вътрешни сили. Ако се вслушаме обаче в този вопъл и се опитаме да го сравним с някакво настроение, то той най-много напомня изтръгнала се на свобода концентрирана ярост, която чрез дълги тренировки се натрупва като змийска отрова в сърцето на такъв човек. Често при тези занимания на ученика се предлага да извършва неща, напомнящи източните религиозни ритуали, за които говорехме: да застава на колене, да сключва в тайнствена поза ръцете си и да насочва ума си в нещо подобно на медитация. Много тайнствени и неразбираеми за самите ученици неща трябва да правят те със своите тела и души.

Какво става всъщност при тези занимания? Ние смятаме, че тук се извършва призоваване в собственото си тяло на нечистия дух -беса, чрез силата на когото се извършва извънредно мощно и надминаващо човешките възможности действие. Бедата е в това, че в наши дни хората са слабо запознати с истинското учение за падналите духове и явно не възприемат сериозно както съществуването, така и способностите им.

На нас, православните християни, от подробното учение и разясненията на нашите свети Отци на Църквата ни е добре известно не само, че злите духове лесно откликват на всеки призив, отправен към тях, но и това, че те имат способността да проявяват голяма физическа сила. Те лесно могат да преместят всякаква тежест и да извършват впечатляващи знамения и чудеса. На мнозина от опит им е известно каква сила дават бесовете на така наречените “обладани”, “бесновати” хора, в които се вселява и започва да властва злият дух. Как обладана от бесове, крехка на вид жена не може да бъде удържана от шест-седем здрави мъже (например през време на екзорсизъм в църквата). Или пък как такива хора разкъсват здравите въжета и вериги, с които са били вързани.

Когато злият дух напуска нещастниците, физически те се оказват немощни. Бесовете с радост и лекота биха разкъсали целия човешки род, ако не беше милосърдният ни Господ, Който не допуска това.

Когато пък хората сами започват да търсят и призовават тази зла сила, то и Бог допуска да бъдат прелъстявани от враговете на нашия род.

Струва ли си да говорим още за това зло и колко е несъвместимо то с християнския ни живот?!

И така, като се замислим сериозно върху казаното, трябва незабавно да изгоним от сърцето си всякакви симпатии към подобна “древна мъдрост”, да се отдръпнем от този мрак, да очистим целия си живот - и външния, и вътрешния, от   подобно демонично влияние, а и близките си да предпазваме от подобна заблуда. За принадлежността си към тези или онези езически култове трябва обезателно да се покаем и да изповядаме този грях!

https://azbyka.ru