Свети Лука Войно-Ясенецки: За тщеславието и важността на телесния пост

от Предание БГ

Страстта на тщеславието е безконечно многообразна. Ние всички сме подвластни на тщеславието: едни със своята телесна красота, богатство и пищни дрехи, великолепни домове, физическа сила; други изпадат в тщеславие с дълбочината на своя ум, разностранното образование и таланти.

Тщеславния неизбежно става горделив: той се превъзнася над всички. На него му се струва, че всички са по-лоши, под неговото ниво, недостойни са за него. Той се превъзнася над всички, като над нищожни, нищо незнаещи, безполезни.

Само той, нещастният, не вижда това, че е обзет от смъртния грях на гордостта, най-страшната от всички страсти, защото тя представлява духовната същност на дявола и е ненавистна на Бога. Пред Господа всеки горд човек е мерзък. При четенето на посланието на св. ап. Йаков ние не веднъж сме чували, че Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат (Йак.4:6). Гордият човек никога не може да угоди на Бога, дори да прекара целият си живот в подвижничество. Ето колко гибелна е страстта на гордостта.

Затворете очи, отпуснете глава и отправете вътрешния си взор към вашето сърце и потърсете какви страсти, какви змии гнездят там. Открийте ги всичките и едва тогава се осмелявайте да пристъпите към изповед. Нищо не скривайте.

Пред вас е поста, време на покаяние и спасение. Мнозина не разбират важността на поста и не го спазват. Защото именно телесният пост ни помага да се каем и спасим. Защото, както вече сме отбелязвали, чревоугодието е майка на всички останали страсти и същевременно се преодолява най-простичко от останалите. Ако изпълним тази възможна и лека за нас заповед – да обуздаем своя стомах – то ще получим власт и над много по-сложни страсти.