Свeти Петър Дамаскин: Какво ще се случи в последните дни?

от Предание БГ

Какво ще се случи в последните дни?

Какво ще последва?

Колко съм безпомощен!

О, кой ще даде на главата ми вода и на очите ми - извор сълзи! (Йер. 9:1).

О, колко много благословения ми дарува Бог, благословения, за които знае само Той и колко много ужасяващи деяния, слова и помисли съм сторил в своята неблагодарност, постоянно предизвиквайки своя Благодетел.

И колкото по-дълготърпелив е той, толкова повече Го отхвърлям, а сърцето ми се втвърдява подобно на безжизнен камък. При все това не се отчайвам, а възвеличавам голямото Му състрадание.

Нямам покаяние, нямам сълзи. Поради това Те умолявам, Спасителю, нека се обърна преди да умра и дай ми покаяние, така че да избегна наказанието.