Св. Николай Велимирович: Всеки грях е нож

от Предание БГ

Ако наблюдавате как умират хората, ще забележите, че смъртта на човек обикновено е подобна на греха му, както е писано: всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат (Матей 26:52). Всеки грях е нож и хората, както обикновено, биват посечени от греха, който най-охотно са извършили. Пример за това ни дава Саломе, лошата дъщеря на Иродиада, която поиска и получи от Ирод главата на Йоан Кръстител на поднос. Живеела в Испания, в град Лерида, заедно с Ирод и Иродиада, които били заточени там. Случило се, че веднъж тя трябвало да прекоси покритата с лед река Сикорис. Ледът се пропукал и тя се потопила във водата до врата.

Ледени блокове притискали нейното гърло и Саломе се въртяла и пърхала във водата, „танцувайки“ с краката си по същия начин, както някога в двореца на Ирод. Но тя не можела нито да излезе, нито да се удави, докато в един момент остър леден блок не отрязал главата ѝ. Тялото ѝ било отнесено от реката, а главата ѝ - както някога главата на св. Йоан Кръстител - била донесена на Иродиада на поднос. Ето колко страшно смъртта е подобна на извършения грях!