от Предание БГ

Занимаващите се със спиритизъм днес приемат всяка проява от духовния свят като такава, изпратена от Бог и мигновено се хвалят, че Бог им е дал „откровение“. Познавах един 80-годишен монах, когото всички почитаха като голям духовен наставник.

Прочети още
от Предание БГ

Горко на онова място, в което няма светлина. Там хората бродят подобно на слепци, не отличават вредното от полезното и често се спъват и падат – там се случват всякакви беди, напасти и увреждания.

Прочети още
от Предание БГ

Ние имаме в себе си дълбоко вкоренени слабости, страсти и недостатъци. Всичко това не може да бъде изрязано с едно рязко движение, но с търпение, постоянство, грижа и внимание.

Прочети още
от Предание БГ

Не можете да бъдете прекалено добри и твърде мили. Избягвайте дори проявата на острота във вашите отношения. Радост, искряща радост извира от лицето на оногова, който дава и поддържа радостта в сърцето на другия. Всяко проклятие е от дявола. Никога не се кълнете, дори онези, които сте сварили да правят злодеяние. Ние кълнем другите само защото не познаваме себе си. Щом се взрем в собствените си падения, виждаме толкова много поквара, че нищо в другия не може да се сравни с нея.

Прочети още
от Предание БГ

Християнството изисква смирена осъзнатост. Нашият прародител, Адам, бил съвършен, ала ние, хората, вършим само грехове и развала. Църквата ни призовава към смирение, когато нарича Адам наш прародител. А еволюцията? Произхождаме от маймуните? Без значение колко скромно оценяваме себе си, няма как да не си помислим с известна гордост: „В крайна сметка, аз не съм маймуна; все пак, прогресът се е проявил чрез мен.“

Прочети още