Молитва на свети Паисий Светогорец

от Пътят на отците

Господи наш Иисусе Христе,
Не изоставяй Твоите раби, които живеят далеч от Църквата, нека Твоята любов подейства и доведе всички тях при Теб.
- Помени, Господи, Твоите раби, които страдат от рак.

- Твоите раби които страдат от леки и тежки болести.
- Твоите раби, които страдат от телесни увреждания.
- Твоите раби, които страдат от душевни увреждания.
- Помени управниците и им помогни да управляват по християнски.

- Помени, Господи, децата, които идват от проблемни семейства,
проблемните семейства и разведените.

- Помени, Господи, сираците от целия свят, всички страдащи и онеправдани в живота, всички, които са загубили съпрузите си.

- Помени, Господи, всички затворници, анархисти, наркомани, убийци, насилници, крадци, просвети ги и им помогни да се поправят.
- Помени всички странстващи. Всички, които пътуват по море, по суша, по въздух, и ги пази.
- Помени нашата Църква, отците (клириците) на Църквата и вярващите.
- Помени, Господи, всички монашески братства, мъжки и женски, игумените и игуменките, и всички братства и на светогорските отци.
- Помени, Господи, Твоите раби, които живеят във време на война.
- Тези, които са преследвани в планините и в равнините.
- Тези, които са като преследвани птички.

- Помени Твоите раби, които оставиха домовете си и работата си и се терзаят.
- Помени Господи, бедните, бездомните и бежанците.
- Помени, Господи, всички народи, дръж ги в обятията Си, покривай ги с Твоя свят покров, пази ги от всяко зло и от война. А нашата възлюбена България* денем и нощем я обгръщай, покрий я с Твоя свят покров, пази я от всяко зло и от война.
- Помени, Господи, изстрадалите, изоставените, онеправданите, изпитваните семейства и им дай щедро Твоите милости.

- Помени Твоите раби, които страдат от душевни и телесни проблеми от всякакъв вид.
- Помени отчаяните, помогни им и ги умиротвори.
-Помени, Господи, Твоите раби, които потърсиха нашите молитви.
-Помени и всички от века починали и ги упокой.

превод от гръцки: Константин Константинов

източник: https://www.pemptousia.gr/2015/01/88817/

* В оригинала на гръцки стои "Гърция".