За Църковната музика

Църковната музика по българските земи, Любомир Игнатов

Според църковното предание, земите, населявани днес от българи, започнали да бъдат огласяни от християнска проповед и пропивани с мъченическа кръв на страдалци за вярата сравнително не дълго време след основаването на Христовата църква. Смята се, че някои от днешните български епархийски центрове са основоположени от самите свети апостоли из числото на седемдесетте Христови ученици (1).

През първите няколко века от християнската ера на територията на днешна България били основани редица епископии, повечето от които днес не съществуват. Няма никакво съмнение, че през времето до прекратяването на гоненията срещу християните, на богослужебните събрания в тези епископски центрове, както и в останалите християнски общини на Мизия, Тракия и Македония, са се пели духовни химни по начина, по който те са се пели от християните в Йерусалим, Антиохия, Ефес, Коринт, Колосса, Филипи, Солун, Галатия и Рим.

Прочети още