от Предание БГ

Ако наблюдавате как умират хората, ще забележите, че смъртта на човек обикновено е подобна на греха му, както е писано: всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат (Матей 26:52). Всеки грях е нож и хората, както обикновено, биват посечени от греха, който най-охотно са извършили. Пример за това ни дава Саломе, лошата дъщеря на Иродиада, която поиска и получи от Ирод главата на Йоан Кръстител на поднос. Живеейки в Испания, в град Лерида, заедно с Ирод и Иродиада, които били заточени там. Случило се, че веднъж тя трябвало да прекоси покритата с лед река Сикорис. Ледът се пропукал и тя се потопила във водата до врата.

Прочети още
от Предание БГ

Един ден млада двойка посетила свети Гавриил (Ургебадзе). Жената била бременна.

Прочети още
от Предание БГ

Текст, написан по повод храмовия празник

на църквата св. преп. Параскева Петка

в град Троян от иерей Войден Божков,

енорийски свещеник при

храма/

Прочети още
от Предание БГ

Представете си двама пътници, които вървят към един град. Единият тръгнал по заобиколен път, натъквал се на планини и блата, като се налагало или да ги заобиколи или да ги премине. Той паднал, затъвал в блата, падал в реката. Другият пътник поел по прекия път и стигнал лесно и бързо. На входа на града се огледал да види къде е спътникът му и го видял в реката да се бори с течението. Той се изненадал, че приятелят му не избрал пътя, по който той пристигнал. След което влязъл в града.

Прочети още
от Предание БГ

Спасението на нашата душа не е игра! Някой ден всеки един от нас ще се сбогува с този временен живот и ще се отправим към вечната ни обител.

Прочети още