Св. Николай Велимирович: Не гледайте външния вид на хората

от Предание БГ

Христос никога не е направил нито един коментар по повод тялото на човека. Той не казал на Закхей: "Колко си малък!" Той не рекъл на Юда: "Колко си безобразен!" Той не казал на разслабления: "Колко си разслаблен!" Той не казал на прокажения: "Колко лошо миришеш!" Христос постоянно общувал със самата същност на хората, т.е. с техните души. Неговата Душа говорела на душите, Душата му лекувалана душите и ги изправяла. Да се говори за телата на присъстващите, Христос смятал за неприлично, почти по същия начин, по който сериозните хора смятат, че е непристойно да си говорят за своите дрехи.

Поради това, когато човек говори с вас, не мислете за тялото му, не гледайте външния вид, но погледнете в душата му, проверете душата му, вживейте се в  душата му - и тогава ще го разберете. И когато говорите с човек, не мислете за собственото си или за неговото тяло, но помислете за своята и неговата душа, като си казвате си: "Една душа говори с друга, душите си общуват една с друга". И тогава ще усетите присъствието на Бог между вас. И ще бъдете разбрани и вие ще разберете.