Молитви за мир в братска Украйна

от Предание БГ

Боголюбиви отци,

С Наше благословение от днес нататък в църквите и манастирите на Ловчанска епархия до постигане на мир в братска Украйна, по време на светата литургия, вместо досега четените молитви за утихващата вече пандемия, да четем следните молитви:

ЗА МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА МЕЖДУОСОБНИ БОРБИ, РАЗДОРИ И БЕЗРЕДИЯ

На проскомидията

Господи Иисусе Христе, Боже наш, приеми тая жертва за прошка на всички наши грехове и беззакония, с които раздразнихме Твоето човеколюбие и прогневихме Твоята благост; отклони от рабите си целия Твой справедлив гняв. Уталожи всички крамоли, безредия и раздори, кръвопролитията и междуособната война в братска Украйна, които са сега, и дай мир и спокойствие, любов и бързо примирение на Твоите люде, които изкупи с честната Твоя кръв, заради славата на Твоето име, утвърдяването и укрепяването на Твоята света Църква.

На великата ектения

За да чуе молитвата на нас недостойните Свои раби и ни прости всички прегрешения, с които Го раздразнихме, и извикахме против себе си Неговата ярост и негодувание, на Господа да се помолим.

За да промени бързо непримирителните сърца на воюващите в братска Украйна от кръвопроливните им желания към братолюбие и умиротворяване, и да уталожи междуособната война, на Господа да се помолим.

За да изкорени цялата завист, спорове, гняв, братоненавист и всички други страсти, които се намират в Твоите раби, из които произлизат всички крамоли, раздори, безредия и кръвопролития, на Господа да се помолим.

На сугубата ектения

Още се молим да уталожи всички крамоли, безредия, раздори и кръвопролития, които са от човешките грехове, и да прекрати бързо междуособната война и ни помилва.

Още се молим да не остави стадото Си да погине и се унищожи от лукави и враждебни човеци, но бързо да окаже Своята помощ, застъпничество и облекчение на верните, макар и недостойни, Свои раби, и от всяко зло обстоятелство със силата на Своята благост нас и воюващите в братска Украйна да помилва.


Още новини
  • Prev