Грузинската Православна Църква отхвърли предсъборния проекто-документа върху икуменизма

от Пътят на отците

Грузинският патриарх Илия II съобщи, че Светият Синод на Грузинската Православна Църква след проведено заседание на 16 февруари, 2016 г., отхвърля документа "Отношенията на Пра­во­слав­ната Църква с останалия християнски свят", който е подготвен за разглеждане на предстоящия всеправославен събор в Крит през юни 2016 г. На критика са били подложени и други предсъборни документи.

"Нашата Църква е била и ще бъде пазител на Православието - се казва в обръщението на Грузинският патриарх. - Грузинската Православна Църква отхвърля документа върху икуменизма, подготвен за великия събор. Нашата Църква е тази, която е спасила страната и народа ни. И в бъдеще Църквата ни ще бъде пазител на Православието."


Още новини
  • Prev