Св. Тихон Задонски: Духовни напътствия

от Предание БГ

От всичко, което се случва в земния живот, един­ствено грехът трябва да опечалява християнина.

В тежки изкушения трябва да викаш към Гос­пода: „Да бъде Твоята воля! Помилуй, облекчи!"

Ако искаш да бъдеш истински християнин, имай и търпи лишения във всичко, защото нетърпящият лишение не е християнин.

Греховете се очистват от слъзното покаяние и търпенето на обидите е в духа на незлобието. Затова не страни от обидите: не се лишавай от венци, не бя­гай от изцеляването на душата.

Врагът винаги се стреми да въоръжи срещу чо­века неговите домашни. Трябва да бъдем готови за това и да помним, че всичко това е по Божия воля и за очистване на нашите грехове.

Никога не трябва да униваш: съгрешил си - сега пък се покай и бъди мирен.

Говори добронамерено с тези, които те злословят, моли се за тези, които ти нанасят различни оскърбления, обиди, беди, гонения.

Търпейки обиди, да се радваме, а не да скърбим; да се радваме затова, че ни се дава благоприятен слу­чай, прощавайки на своя ближен, да получим прошка на всички наши съгрешения. В това се състои познаването на истината.

Когато страстите се разбушуват, умьт се помрачи и загуби самообладание пред големината на изкушенията, помислите започват да нападат с настой­чивост и неистовствост, тогава не само срещу блудните помисли, но и срещу помислите на гнева, скръбта, унинието, отчаянието, с една дума -срещу всички греховни помисли,най-надеждното оръжие е молит­вата, в която участва също и тялото направи си поменик на всички, които са те ненавиждали и обиждали (живи и мъртви) и ежедневно ги споменавай в молитвите си,

Най-главното е да се научим на търпение и смирение: със смирението ние ще победим всички врагове-бесовете; а с търпението - страстите, които воюват срещу душата и тялото.

Утешавай себе си с това, че не е възможно да се сподобиш с вечния покой, без да поскърбиш и да се поотрудиш тук.

Помнете, че ропотът и малодушието са също кръст; кръст, макар и също голготски, но кръст на  отхвърления разбойник.

Ако от време на време съседите ви смущават с шум и викове, претърпете заради Господа, като си казвате: „Това Господ допуска заради моите грехове“.

Във време на скръб започвайте молитвата си с благодарение.

Едно от стъпалата към съвършенството е безропотното и благодарно понасяне на всички скърби възприемането им като средство за духовното усъвършенстване и за очистването на греховете.

При борбата с унинието ни се дарува най-големия венец. Който не търпи борения и нападения, той е станал приятел на демоните.

Едно от свойствата на смирението е да приемаш униженията с удоволствие.

Ако сториш нещо добро някому,чакай скръбно изкушение заради това.

Страшно е да оставаме дълго без скърби. Застоялата вода се превръща в блато, а бурите и ветровете я освежават и способстват за нейната пригодност.

Когато бащата оставя сина си без наказание и му позволява да живее според своята си воля, от   това се вижда, че той го е отхвърлил от себе си:така,когато и Бог оставя човека без наказание,това е знак за неговото изоставяне от Божията милост; и не друго нещо ще последва за такъв, освен търпенето на вечния гняв Божий.